SZKOŁA DOKTORSKA

UWAGA! Kandydaci zobowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową.
Dokumenty rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024 Kandydaci składają wyłącznie poprzez system elektronicznej rekrutacji.
LINK DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI
Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
KLIKNIJ

 

 • 21 sierpnia – 14 września 2023 roku
  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • 20 września 2023 roku – I etap rekrutacji
  – preselekcja Kandydatów na podstawie dokumentacji dorobku artystycznego i naukowego
  – ogłoszenie listy Kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania rekrutacyjnego
 • Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu
  postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  na rok akademicki 2023/2024 pobierz plik .pdf
 • 28 września 2023 roku – II i III etap rekrutacji
  EGZAMINY WSTĘPNE
 • Harmonogram II i III etapu
  postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  na rok akademicki 2023/2024 pobierz plik .pdf

Egzaminy w II i III etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzone będą w języku polskim.
Uczelnia nie zapewnia Kandydatom akompaniatorów.

   
 • Lista rankingowa Kandydatów
  po II i III etapie postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  na rok akademicki 2023/2024: pobierz plik .pdf
 • Lista Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
  do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  na rok akademicki 2023/2024: pobierz plik .pdf

 

WSZELKIE PYTANIA
ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ
PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES E-MAIL
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Tryb rekrutacji w drodze konkursu do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej w Łodzi został zawarty w Regulaminie Rekrutacyjnym Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej w Łodzi.

W roku akademickim 2023/2024 limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej w Łodzi wynosi – 2 miejsca.

OPŁATA REKRUTACYJNA

Rekrutacja do SDAMŁ wiąże się z wniesieniem jednorazowej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer rachunku bankowego, przydzielony na potrzeby rekrutacji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

a/ do weryfikacji formalnej:

 • podpisane podanie o przyjęcie do SDAMŁ (po ukończeniu rejestracji online),
 • dyplom magistra sztuki lub równorzędny lub zgodnie z §2 Regulaminu Rekrutacyjnego,
 • certyfikat znajomości nowożytnego języka obcego zgodnie z §2 Regulaminu Rekrutacyjnego,
 • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki kształcenia i prowadzonej działalności,
 • jedna aktualna fotografia zgodna z wymogami przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej do SDAMŁ;

b/ do weryfikacji merytorycznej:

 • spis dokonań artystycznych/naukowych wraz z dokumentami poświadczającymi ten dorobek oraz ewentualnymi rekomendacjami, a także krótką informacją o dalszym kierunku rozwoju i tematyce planowanej pracy doktorskiej.

Dodatkowo dla specjalności:

 • muzyka w mediach: minimum 4 teksty dziennikarskie lub 2 teksty i 1 audycja (audio, video) wraz z dokumentacją ich publikacji / prezentacji w mediach;
 • zarządzanie produkcją muzyczną: opis zrealizowanego projektu (organizacja bądź współorganizacja) wraz z dokumentacją;
 • realizacja dźwięku: 6-8 nagrań o zróżnicowanym instrumentarium (w tym jedno o większym składzie); maksymalnie 3 nagrania można zastąpić prezentacjami audiowizualnymi lub słuchowiskami.

 

 • Uchwała nr 12/2023 z dnia 29 marca 2023 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie korekty Regulaminu rekrutacyjnego Szkoły Doktorskiej
  w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin rekrutacyjny Szkoły Doktorskiej
  obowiązujący w czasie rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 pobierz
 • Uchwała nr 14/2023 z dnia 29 marca 2023 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej pobierz
 • Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 20 września 2023 roku
  Dyrektora Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie powołania specjalistycznych komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia
  II i III etapu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  na rok akademicki 2023/2024 pobierz
   
 • LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW
  dla doktorantów w Szkole Doktorskiej
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  na rok akademicki 2023/2024 pobierz plik .pdf

 

Szkoła Doktorska – REKRUTACJA 2021/2022

WYNIKI REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ
 
WYNIKI NABORU DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

 

Tryb rekrutacji w drodze konkursu do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej w Łodzi został zawarty w Regulaminie rekrutacyjnym Szkoły Doktorskiej zamieszczonym poniżej oraz w zakładce Struktura – Szkoła Doktorska.

W roku akademickim 2021/2022 limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej
Akademii Muzycznej w Łodzi wynosi – 3 miejsca.
 
OPŁATA REKRUTACYJNA

Rekrutacja do SDAMŁ wiąże się z wniesieniem jednorazowej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej
w wysokości 150 zł.
Wpłat dokonuje się na konto:
Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90–361 Łódź
97 1240 3028 1111 0000 2822 1999

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną w kraju, kandydaci Do Szkoły Doktorskiej zobowiązani są dokonać rejestracji on-line i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skany następujących dokumentów:

  do weryfikacji formalnej:
 • wydrukowanego i podpisanego podania o przyjęcie do SDAMŁ (po ukończeniu rejestracji online),
 • dyplomu magistra sztuki lub równorzędnego lub zgodnie z §2 Regulaminu rekrutacyjnego,
 • certyfikatu znajomości nowożytnego języka obcego zgodnie z §2 Regulaminu rekrutacyjnego,
 • życiorysu ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki kształcenia i prowadzonej działalności,
 • jednej aktualnej fotografii zgodnej z wymogami przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej do SDAMŁ;
 • do weryfikacji merytorycznej:
 • spisu dokonań artystycznych/naukowych wraz z dokumentami poświadczającymi ten dorobek oraz ewentualnymi rekomendacjami, a także krótkiej informacji o dalszym kierunku rozwoju i tematyce planowanej pracy doktorskiej.
 • Dodatkowo dla specjalności:
  • muzyka w mediach: minimum 4 teksty dziennikarskie lub 2 teksty i 1 audycja (audio, video) wraz z dokumentacją ich publikacji / prezentacji w mediach;
  • zarządzanie produkcją muzyczną: opis zrealizowanego projektu (organizacja bądź współorganizacja) wraz z dokumentacją;
  • realizacja dźwięku: 6-8 nagrań o zróżnicowanym instrumentarium (w tym jedno o większym składzie); maksymalnie 3 nagrania można zastąpić prezentacjami audiowizualnymi lub słuchowiskami.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacyjnym Kandydat do SDAMŁ przed rejestracją w systemie rekrutacyjnym AM w Łodzi obowiązany jest zapoznać się z listą promotorów ogłoszoną na stronie internetowej AM w Łodzi. Funkcję promotora może pełnić również osoba spoza listy, współpracująca z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz spełniająca warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, ze zm.) i Regulaminie Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej. 

 
DO POBRANIA
 • Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej pobierz
 • Lista potencjalnych promotorów pobierz
 • Regulamin rekrutacyjny Szkoły Doktorskiej pobierz

Szkoła Doktorska – REKRUTACJA 2022/2023

Tryb rekrutacji w drodze konkursu do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej w Łodzi został zawarty w Regulaminie Rekrutacyjnym Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej w Łodzi zamieszczonym poniżej oraz w zakładce Struktura – Szkoła Doktorska.

W roku akademickim 2022/2023 limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej
Akademii Muzycznej w Łodzi wynosi – 2 miejsca.
 
OPŁATA REKRUTACYJNA

Rekrutacja do SDAMŁ wiąże się z wniesieniem jednorazowej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer rachunku bankowego, przydzielony na potrzeby rekrutacji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

WYKAZ DOKUMENTÓW,
które zobowiązani są złożyć Kandydaci do Szkoły Doktorskiej:

a) do weryfikacji formalnej:

 • wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie do SDAMŁ (po ukończeniu rejestracji online),
 • dyplom magistra sztuki lub równorzędny lub zgodnie z §2 Regulaminu Rekrutacyjnego,
 • certyfikat znajomości nowożytnego języka obcego zgodnie z §2 Regulaminu Rekrutacyjnego,
 • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki kształcenia i prowadzonej działalności,
 • jedna aktualna fotografia zgodna z wymogami przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej do SDAMŁ;

b) do weryfikacji merytorycznej:

 • spis dokonań artystycznych/naukowych wraz z dokumentami poświadczającymi ten dorobek oraz ewentualnymi rekomendacjami, a także krótką informacją o dalszym kierunku rozwoju i tematyce planowanej pracy doktorskiej.

Dodatkowo dla specjalności:

 • muzyka w mediach: minimum 4 teksty dziennikarskie lub 2 teksty i 1 audycja (audio, video) wraz z dokumentacją ich publikacji / prezentacji w mediach;
 • zarządzanie produkcją muzyczną: opis zrealizowanego projektu (organizacja bądź współorganizacja) wraz z dokumentacją;
 • realizacja dźwięku: 6-8 nagrań o zróżnicowanym instrumentarium (w tym jedno o większym składzie); maksymalnie 3 nagrania można zastąpić prezentacjami audiowizualnymi lub słuchowiskami.

 
HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

 • Do 16 września 2022 r.
  Rejestracja Kandydatów w elektronicznym systemie rekrutacyjnym oraz składanie dokumentów rekrutacyjnych przez Kandydatów
 • 19 września 2022 r.
  Ogłoszenie listy Kandydatów dopuszczonych do I etapu postępowania rekrutacyjnego
    
  • Lista Kandydatów dopuszczonych
   do I etapu postępowania rekrutacyjnego
   pobierz plik .pdf
 • 20 września 2022 r.
  I etap postępowania rekrutacyjnego (preselekcja Kandydatów na podstawie dokumentacji dorobku artystycznego i naukowego) oraz ogłoszenie listy Kandydatów dopuszczonych do II etapu postępowania rekrutacyjnego
    
  • Lista Kandydatów dopuszczonych
   do II etapu postępowania rekrutacyjnego
   pobierz plik .pdf
 • 22-23 września 2022 r.
  II oraz III etap postępowania rekrutacyjnego
  Harmonogram II oraz III etapu postępowania rekrutacyjnego
  • Instrumentalistyka
   czwartek – 22.09.2022 r. – Akademia Muzyczna, Pałac, ul. Gdańska 32
  • Specjalności jazzowe | Wokalistyka estradowa
   czwartek – 22.09.2022 r. - Sala Koncertowa AM, ul. Żubardzka 2a
  • Dyrygentura | Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | Kompozycja
   piątek – 23.09.2022 r. - Akademia Muzyczna, Pałac, ul. Gdańska 32
  • Wokalistyka | Taniec
   piątek – 23.09.2022 r. - Akademia Muzyczna, Pałac, ul. Gdańska 32
  • Szczegółowy harmonogram
   II i III etapu postępowania rekrutacyjnego
   pobierz plik .pdf

UWAGI

 • Przejście do III etapu postępowania rekrutacyjnego wymaga uzyskania co najmniej 20 punktów w II etapie postępowania.
 • Egzaminy w II i III etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzone będą w języku polskim.
 • Uczelnia nie zapewnia Kandydatom akompaniatorów.
 • 23 września 2022 r.
  Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego
    
  • Lista rankingowa Kandydatów
   po II i III etapie postępowania rekrutacyjnego
   pobierz plik .pdf
  • Lista Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
   do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
   na rok akademicki 2022/2023 pobierz plik .pdf
  • Lista Kandydatów przyjętych
   do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
   na rok akademicki 2022/2023 pobierz plik .pdf

 

WSZELKIE PYTANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ
PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES E-MAIL
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 • Uchwała nr 6/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku
  Senatu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie korekty Regulaminu rekrutacyjnego Szkoły Doktorskiej
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pobierz
 • Regulamin rekrutacyjny Szkoły Doktorskiej
  Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  na rok akademicki 2022/2023 pobierz
 • Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 16 września 2022 roku
  Dyrektora Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
  (konkursowego) do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez
  Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
  na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023 pobierz